Mail van de bazen.

We krijgen een nieuwe.
De vierde in twee jaar.
De huidige zit er net drie maanden.

We kennen de nieuwe niet.
Hij kent ons niet, onze gewoontes niet, onze problemen niet, onze relaties niet, onze ‘markt’ niet, onze sterke punten niet, onze zwakke punten niet.

Met alle fusies, reorganisaties en bezuinigingsrondes is het een behoorlijk dynamische organisatie. En daarin zijn we niet de enige. Overal om me heen hoor ik verhalen over nieuwe formules, reorganisaties, plotselinge overplaatsingen.

Het is goed als een organisatie verandert. Het is niet goed als die veranderingen alleen naar binnen zijn gericht, en niet op verbetering of vernieuwing van het produkt dat je levert of de dienst die je aanbiedt.

Om te groeien en te gedijen is rust nodig, en reinheid, en regelmaat.

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 222 user reviews.

Laat een reactie achter