In vol ornaat stapten we het monumentale gebouw binnen – de mannen in pakken, de vrouwen ook keurig gekapt en gekleed. Snel werden we naar het einde van de gang gedirigeerd, waar we moesten wachten tot de zware deuren opengingen.

Ze zat aan tafel tegenover drie mensen die zij niet kende. De middelste, de belangrijkste, de hoogste, zei dat het een mooi moment was na vijf jaar. Ze lachte een beetje. Of na zes jaar, zei de man. , , Na tien jaar”, zei ze zelf toen maar. De man gaf het woord aan de man links naast hem, die een verhaaltje voorlas van de vrouw die niet aanwezig was vanwege een spoedbehandeling bij de tandarts. Ze hadden elkaar maar twee keer gesproken in tien jaar, maar die mevrouw wist gelukkig wel dat ze in al die jaren ook nog wat anders had gedaan, ze was onder meer een werkende moeder geworden.
Daarna volgden nog wat obligate woorden en enkele felicitaties en presentjes en toen stonden we allemaal op en gingen de kamer uit, waar we nog geen tien minuten binnen waren geweest.

In de smalle gang werd er gefeliciteerd, gekust, er werden cadeautjes gegeven en toen zei een mevrouw dat we snel naar buiten moesten. Dat deden we, nog steeds in vol ornaat, maar met onze jassen nog maar half aan.

Van de uitreiking van het diploma ‘zelf jas aantrekken’ in groep 1 wordt meer werk gemaakt.

Maar een serieuzer probleem diende zich alweer aan.
Hoe leg je twee kleine meisjes uit dat hun tante net meester is geworden?

Average Rating: 4.9 out of 5 based on 299 user reviews.

Laat een reactie achter