Op het werk zijn we de afgelopen jaren van de ene in de andere reorganisatie gerold. Er zijn veel besluiten genomen waar we het niet mee eens waren maar zelden werd er echt protest gevoerd, laat staan dat er ergens een handtekeningenactie voor of tegen werd gehouden.
Dat gebeurde wel toen een jaar na de invoering het kerstpakket weer werd afgeschaft.
Het leek alsof iedereen tot in het diepst van zijn ziel was geraakt.
Dinsdag waren we allemaal weer blij want toen was er het jaarlijkse ritueel van in kleine stukjes gesneden banketstaaf die we gratis en voor niets van een schaal mochten pakken. Lekker!
Lichtpunt in ons gezinsleven, kerstpakkettechnisch gezien, is dan wel weer dat man tenminste een kerstpakket krijgt.
Vandaag was het zo ver!
Vol verwachting klopte ons hart.
Het was een pakket met een thema en het thema was reizen. In een weekeindetas zaten een reiswekkertje, een zaklantaarn, een boek en twee produkten van Rituals.
De tas is van een lelijk soort geelbeigebruine kleur dus die wilde ik meteen weggooien (we hebben tassen genoeg) maar dat mocht niet, het reiswekkertje kregen we allebei na toch heus serieuze pogingen niet aan de praat, en het boek (“Hollandse haltes”) gaan we nooit lezen. Blijven over het zaklantaarntje en de badderdingen.
Best een handtekeningenactie waard.

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 213 user reviews.

Laat een reactie achter