Frits Abrahams schrijft elke dag een column op de Achterpagina van NRC Handelsblad onder de toepasselijke titel Dag.
Ik ken hem niet maar ik hou wel veel van Frits.
Vandaag helemaal want hij schrijft iets over Hanny Michaelis, die prachtige gedichten schreef. Vorig jaar overleed zij en er is een bundeltje gemaakt met nooit eerder gepubliceerde gedichten.
Abrahams mag er een citeren van de uitgever. Of ik dat mag overtikken dat weet ik niet maar het is te mooi om het alleen op krantenpapier te laten staan.

Veel groter, veel zelfbewuster
en oneindig veel argelozer
dan ik slaap je in
met mij tegen je aangeklemd
alsof ik iets kostbaars was
dat je niet graag wou verliezen.
In de donkere wieg
van je warmte, luisterend
naar je hartslag, je rustige
ademhaling, durf ik het
even te geloven.

Michaelis leed aan ongelukkige liefdes met verkeerde mannen, getrouwde mannen of met mannen die niet geschikt waren voor het huwelijk, schrijft Abrahams. Hij citeert uit een In Memoriam van Nop Maas, die bezig is met een biografie over Gerard Reve, met wie Michaelis ooit getrouwd was en van wie zij scheidde.
, , Langzamerhand won bij haar het inzicht dat de meeste mensen ongelukkig zijn, ook in huwelijken. Volgens haar kwam dat doordat het moeilijk is om liefde – eigenlijk seksualiteit – te verbinden met genegenheid, wat inhoudt oprechte belangstelling en begrip hebben voor de ander en iets kunnen toegeven.”

Zou het werkelijk zo zijn dat de meeste mensen ongelukkig zijn en dat het heel erg moeilijk is om belangstelling en begrip te hebben voor de ander en om iets toe te kunnen geven?

Of had zij nu eenmaal een groot talent voor poezie maar slechts weinig talent voor geluk? En geloof je dan maar liever dat geluk niet of nauwelijks bestaat?

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 156 user reviews.

Laat een reactie achter