Vandaag het verhaal gehoord van een bijstandsmoeder met twee kinderen die van zeventig euro per week moet rondkomen.
Zeventig euro per week, dat lijkt me onwenselijk en onmenselijk weinig.
Van de gemeente krijgt zij in het kader van het minimabeleid 200 euro extra per jaar.
Het is niet veel, maar toch wat.
Vroeger mocht zij er van kopen wat ze wilde.
Nu moet ze de aankopen declareren met bonnetjes.
En dat is lastig, want als zij bijvoorbeeld een tweedehands fiets voor haar zoontje koopt, dan heeft ze daar geen bonnetje van.
Dat lijkt me een belachelijk gedoe, een typisch geval van overbodige regelgeving.
, , En ze kan ook niet werken”, zei de man die mij dit verhaal vertelde.
, , Want ze heeft twee zoontjes van 4 en 8 en geen familie in de buurt om ze op te vangen.”
, , Er is toch buitenschoolse opvang?”, zei ik. , , Dat kost bijna niets als je een heel laag inkomen hebt.”
De man die mij dit verhaal vertelde wist ook niet precies hoe het zat.
Ik weet het natuurlijk ook niet precies.
Misschien is er wel een heel andere reden waarom zij niet kan werken.

Het deed me denken aan vrouwen die zeiden dat ze niet werkten omdat het geld dat ze verdienden allemaal opging aan de kinderopvang. Dan laat je je man die kinderopvang betalen, zei ik dan altijd, een beetje geergerd, dat geef ik toe.

Het lijkt me helemaal prima als je als moeder niet wilt werken, omdat je bij je kinderen wilt zijn of geen zin hebt in een betaalde baan.
Maar zeg dat dan gewoon.

Average Rating: 4.5 out of 5 based on 188 user reviews.

1 Reactie op “”

  1. Judith Says:

    Mensen zijn over het algemeen slecht op de hoogte van de (gewijzigde) Wet Kinderopvang. Sinds 1 januari 2007 regelt de overheid de werkgeversbijdrage en is de bijdrage die door de overheid betaald wordt inderdaad veel gunstiger voor bijna iedereen. Voorheen kreeg je de werkgeversbijdrage alleen als je als werknemer in een cao zat, maar nu krijgt iedereen die werkt ‘m, dus ook alle werknemers, zelfstandigen/freelancers etc. Ik vind dat uitkeringsinstanties op dat gebied ook beter moeten voorlichten en hulp moeten bieden bij het invullen van het aanvraagformulier zodat het niet langer een belemmering hoeft te zijn om niet te werken (want samen met de arbeidskorting ga je er dan als alleenstaande ouder echt bijna altijd op vooruit).

Laat een reactie achter