Een kind maakt een man gelukkiger, zo blijkt uit een ondezoek van mannenzender (??) Discovery Channel. Negentig procent van de ondervraagden is gelukkiger sinds hij vader is, een-derde verlangt wel eens terug naar de tijd zonder kinderen.

Desalniettemin toch laten de meeste mannen de zorg voor het kind grotendeels over aan hun vrouwen. Vijfentachtig procent van de vaders is full-time blijven werken, de helft laat de zorg voor de kinderen geheel en al over aan de moeder.

In een artikel in het Algemeen Dagblad reageert Rutger Groot Wassink van de actiegroep PapaPlus geschokt op de uitkomsten van het onderzoek. Hij vindt het vreselijk dat een moderne samenleving als de onze mannen die minder gaan werken nog steeds als amibtieloze sukkels beschouwt, en vrouwen die hun kinderen drie dagen naar de creche brengen ziet als ontaarde moeders.

Als het waar is wat hij zegt dan zijn vrouwen in elk geval een stuk minder gevoelig voor zo’n stempel. Als het waar is, wat hij zegt he. Ik geloof er helemaal niets van. Het is altijd makkelijk om boos te worden op de samenleving, te makkelijk, en veel zin heeft het ook al niet. Je kunt ook de politiek overal de schuld van geven, of de euro, of het weer. Als de meneer van PapaPlus al ergens boos op zou moeten zijn dan is het op al die mannen die helemaal niet minder willen werken.

Van mij hoeft dat overigens niet, hoor. Het zou mijn keuze niet zijn, maar je kunt het een man toch niet kwalijk nemen dat hij fulltime blijft werken als hij een vrouw heeft die het fijn vindt om voor de kinderen te zorgen, en voor hem.

Average Rating: 4.9 out of 5 based on 178 user reviews.

Laat een reactie achter