Hooggeachte minister Eurlings, beste Camiel,

Behalve de leden van de ANWB zou ik u willen verzoeken om ook de leden van Milieudefensie en de Fietsersbond en het Verbond van Vrolijke Busreizigers en Trage Treinreizigers te vragen naar hun mening over de invoering van de kilometerheffing.

En als u er dan nog niet uit komt, dan wil ik u ook best een advies geven, hoor.

Met vriendelijke groet. Enzovoort.

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 274 user reviews.

Laat een reactie achter