Het blijft raar dat je met je kind in je buik en vlak daarna aan alle kanten wordt begeleid door verloskundigen, lacatiedeskundigen, ziekenhuis en consultatiebureau en dat je daarna wordt losgelaten in het grote opvoedbos.

Het blijft ook raar dat je overal een diploma, vergunning of bewijs voor nodig hebt en dat opvoeden iets is wat iedereen zomaar mag doen.

Niet zo raar is het dat minister Rouvoet meer aandacht wil besteden aan opvoedende ouders. Hij riep de Centra voor Jeugd en Gezin in het leven en volgend jaar moet elke gemeente zo’n centrum hebben. Ik ben een keer in zo’n centrum geweest. Daar zaten een huisartsenpraktijk, een consultatiebureau en de schoolarstendienst onder een dak. Heel handig want zo konden ze gemakkelijk met elkaar communiceren. Mensen en kinderen en jongeren met vragen van opvoedkundige aard konden zich melden bij de receptie van de huisartsenpost. De doktersassistenten helpen ze dan verder op weg. Nog niemand had zich er ooit gemeld.

Vooral in kleinere gemeenten is het een worsteling om plekken te vinden voor het centrum. Het is ook een worsteling om dat centrum vorm te geven. Ik las over een dorp dat de leerplichtambtenaar op cursus heeft gestuurd zodat hij de mensen die vragen hebben over opvoeden naar de juiste instanties kan doorverwijzen. De gemeente verwacht niet dat er veel vragen komen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (adres: de balie van het gemeentehuis). Dat is ook niet erg, vindt het gemeentebestuur. Want de gezinnen met echte problemen zijn al bekend ‘en zitten al in het hulpverleningstraject’.

In dat dorp zijn er vast wel meer ouders met opvoedkundige vragen en kwesties, maar ik vrees niet dat die zich melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de balie van het gemeentehuis bij de spijbelambtenaar die een cursusje doorverwijzen heeft gehad.

Ik geloof zeker dat de beleidsnota over de Centra voor Jeugd en Gezin met de allerbeste bedoelingen zijn geschreven, maar volgens mij kun je ze beter sluiten voordat ze open gaan.

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 157 user reviews.

Laat een reactie achter