Je hebt mensen die zoeken naar het woord van de dag.

Let maar op. Ze zijn overal, mensen die zoeken naar het woord van de dag.

Ik ben meer van het woord van de week, of van de maand, of van altijd.

Mijn woord van de week, of langer, is

onvoorwaardelijkheid.

Natuurlijk heb ik het opgezocht, maar onvoorwaardelijkheid bestaat niet.

Onvoorwaardelijk wel, dat dan weer wel.

Absoluut Bepaald  Blind Categorisch Niet betrekkelijk Ongeclausuleerd Pertinent,  Positief Unbedingt Vaststaand Volstrekt Zeker Zonder bedenkingen.

Toen werd het Unbedingt.

zeker, vast, reëel, beslist, feitelijk, heus, stellig, vast en zeker, waarlijk, waarachtig, gewis, geheid, welzeker, voorzeker, absoluut, pertinent, onvoorwaardelijk, vaststaand, volstrekt, ten enenmale, ongetwijfeld, per se.

Unbedingt.

Ik wou dat het bestond.

Average Rating: 4.9 out of 5 based on 162 user reviews.

Laat een reactie achter