De Participatiewet.
Beschut werk.
Meer verantwoordelijkheid van de burger.
Een tegenprestatie.
Sociale teams.
Of mensen in hun eigen kracht gezet zijn.
Een Jeugd- en Gezinsteam.
De beste route om kind en gezin te helpen.

Het zijn allemaal woorden uit een artikel over de toekomst van de gemeente waarin wij wonen.
Het zijn vast woorden die alle gemeenten gebruiken.
Met als doel om de burgers meer bij het beleid te betrekken of meer zelf te laten doen, geloof ik.

Verder is het me duidelijk.
Gelukkig hoeven we het niet meer te hebben over de kloof tussen politiek en kiezers en tussen overheid en inwoners nu we elkaar overal bij betrekken en volop gaan participeren.
Ik heb er zin in.
Alles wordt beter.

Average Rating: 4.6 out of 5 based on 256 user reviews.

Laat een reactie achter