Latest news for >

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 209 user reviews.

Een tijdje terug zei een van onze hoogste > bazen hardop tijdens een bijeenkomst dat er de laatste jaren problemen waren geweest met vrouwelijke teamchefs. > wat er aan de hand was, waar het aan lag en of er ook moeilijkheden [>] waren geweest rond mannen >, dat kwamen de aanwezigen allemaal niet te weten.  Feit is dat er op dit moment van de bijna veertig leidinggevenden nog maar één vrouw is. En er zijn bij mijn weten geen signalen afgegeven dat dit een probleem is dat moet worden opgelost. Dat is in veel opzichten jammer en niet in het minst voor het bedrijf zelf, zo blijkt uit een recent . Te vrezen valt dat de hoge heren bij ons bedrijfsonderdeel ook van deze conclusie niet onder de indruk zijn. En al die andere hoge heren bij al die andere bedrijven in ons land ook niet. En waarom zouden ze ook: met meer vrouwen is er minder ruimte voor mannen aan de top. Misschien dat de aandeelhouders zich er een beetje mee kunnen gaan bemoeien. Geld is macht en meer geld is altijd beter. Een goed geleid bedrijf presteert geheid beter dan een slecht geleid bedrijf. Tel uit je winst.


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.