´Vrouwen moeten ophouden met zeuren over oneerlijke verdeling zorgtaken`

Bijna de helft van de mannen vindt dat vrouwen moeten ophouden met zeuren over een oneerlijke verdeling van zorgtaken. Dat komt naar voren uit een enquête van Intermediair onder ruim zeshonderd hoogopgeleide vaders. Uit diverse cijfers blijkt dat mannen in de laatste jaren meer werk in het huishouden zijn gaan verrichten. Zo blijkt uit gegevens van het SCP dat mannen met jonge kinderen sinds 2000 ruim drie uur extra zijn gaan besteden aan zorg en huishouden (van 19, 8 uur per week naar 23, 1 uur). Uit diezelfde SCP-cijfers komt naar voren dat mannen het inmiddels drukker hebben met verplichtingen (werk, zorg- en huishoudelijke taken) dan hun parttime werkende vrouwen. Mannen verrichten tegenwoordig gemiddeld een derde van de uren onbetaald werk in huis. Dat is een aanzienlijk deel, zeker omdat vrouwen gemiddeld maar een kwart van de betaalde arbeid van het gezin voor hun rekening nemen. Uit de enquête van Intermediair komt onder meer naar voren dat bijna 60% van de vaders zijn kinderen naar school brengt, circa 40% zijn kind begeleidt naar bijvoorbeeld zwemmen of vioolles, 70% boodschappen doet en ruim 50% kookt. De helft neemt vaker of net zo vaak vrij als de partner als een kind ziek is.

Had ik het toch goed gezien, dat er meer vaders dan moeders zijn die de kinderen naar school brengen en dat er in de supermarkt tegenwoordig veel meer mannen rondlopen dan vrouwen! Als dat maar goed gaat!

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 222 user reviews.

Laat een reactie achter