Er is veel narigheid op de wereld en het is eigenlijk verwonderlijk hoe je dat soms leest of hoort of ziet en toch weer snel vergeet. Maar soms blijft een bericht wat langer hangen. Zoals het nieuws dat de wereldvoedselvoorraden onverwacht snel slinken ‘als nooit tevoren’. Daarbij stijgen de prijzen, wat samen zorgt voor de serieuze dreiging dat steeds minder mensen genoeg voedsel per dag kunnen krijgen.
Je denkt aan de allerarmsten, die het eerst en het hardst getroffen worden, je vraagt je af wat je eraan zou kunnen doen, je bedenkt dat er nog veel meer naars gebeurt in de wereld, ver weg, dichtbij, je vraagt je af wat je daar dan aan doet, je trekt de conclusie: eigenlijk niks, want ik ben alleen maar drukdrukdruk met mezelf, het gezin, het werk, de mensen om me heen, en je denkt wat erg, en moet ik dat niet eens veranderen, maar voor je het weet dient de volgende kwestie zich al aan.
Wat eten we met de kerst.

Average Rating: 5 out of 5 based on 214 user reviews.

Laat een reactie achter