In de discussie over een verplicht percentage vrouwen in de top van een bedrijf zeggen vrouwen vaak dat ze dat niet zien zitten omdat ze een functie willen krijgen vanwege hun kwaliteiten, niet vanwege hun sekse.
Als ik dat hoor of lees dan denk ik altijd meteen aan al die mannen, die een functie kregen vanwege hun sekse, niet vanwege hun kwaliteiten.
Daar hoor je die mannen nou nooit over zeuren.

Average Rating: 4.8 out of 5 based on 280 user reviews.

3 Reacties op “”

  1. Johan Says:

    Maar toch blijf ik erbij, dat het gaat om kwaliteit. De sekse mag in principe geen rol spelen, het gaat erom de juiste kandidaat met de juiste kwaliteiten op de juiste positie te krijgen.

  2. Janet Says:

    Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat heel veel mannen bepaalde functies hebben gekregen omdat mannen nu eenmaal eerder geneigd zijn om andere mannen aan te nemen, of hoger te waarderen (dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken).

  3. Johan Says:

    Als dat zo is, dan klopt het natuurlijk niet. Een soort vriendjespolitiek? Al moet ik zeggen dat ik het net zo erg vindt als bijvoorbeeld Femke Halsema – die ik verder best hoog heb zitten – telkens weer hetzelfde riedeltje afdraait: er moeten meer vrouwen aangenomen worden. Dat heet dan vriendinnetjespolitiek.

Laat een reactie achter