Rene Diekstra,  een best bekende psycholoog, schrijft wekelijks columns in regionale kranten. Deze week ging zijn artikel over nee zeggen, of liever gezegd: geen nee zeggen. Geen nee kunnen zeggen, zelfs.
We doen dat, zegt hij, een collega citerend, omdat we like to be liked.
Maar te weinig nee zeggen is niet goed. Dat leidt tot stress omdat we het te druk hebben met dingen en mensen waar we geen nee tegen konden zeggen en in het uiterste geval tot het verlies van identiteit en de controle over het leven en het gevoelsleven.
Voor mensen die moeilijk nee kunnen zeggen heeft Diekstra twee adviezen:
1 – zeg niet meteen ja maar tel altijd eerst tot tien, en zeg dan bijvoorbeeld: laat me even nadenken.
2 – tijdens dat tot tien tellen moet je de vraag stellen: wat wil IK.

Het lijken mij best handige tips voor mensen die moeilijk nee kunnen zeggen.
Want dat is best lastig.

(Overigens denk ik dat geen ja kunnen zeggen nog veel lastiger is.
Maar dat is weer een heel andere kwestie.)

 

Average Rating: 5 out of 5 based on 245 user reviews.

Laat een reactie achter